04/07/2019 8:14:54 SA

 

Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm thành thạo đợt 1 năm 2019

Thực hiện kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2019, Ban tổ chức thử nghiệm thành thạo, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, tổng cục Môi trường đã tổ chức 02 chương trình thử nghiệm thành thạo trên nền mẫu nước mặt. Kết quả của các chương trình được báo cáo tương ứng dưới đây:

Từ Khóa: