13/11/2019 1:51:55 CH

 

Hội thảo “Tập huấn vận hành và đánh giá chất lượng hệ thống cho trạm quan trắc tự động, liên tục” (Tháng10/2019 – Tp. Hồ Chí Minh)

Tiếp nối Hội thảo tập huấn vận hành và đánh giá chất lượng hệ thống cho trạm quan trắc tự động, liên tục tổ chức tại Hà Nội vào ngày 11/10/2019, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc tiếp tục tổ chức Hội thảo tập huấn vận hành và đánh giá chất lượng hệ thống cho trạm quan trắc tự động, liên tục tại Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 22/10/2019.

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm tham dự của đông đảo các đại biểu đến từ các cơ quan quản lý và các đơn vị trực tiếp vận hành trạm tự động trên địa bàn các tỉnh khu vực phía Nam.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Bà Trần Thị Minh Hương - Giám đốc Trung tâm khẳng định vai trò quan trọng của quan trắc môi trường trong đó có hệ thống các trạm quan trắc tự động, liên tục trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường.

 

Hình 1. Giám đốc Trần Thị Minh Hương phát biểu khai mạc

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc sau thời gian thực hiện vận hành, tiếp nhận, truyền và quản lý dữ liệu đối với hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục; chia sẻ kinh nghiệm để tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật có liên quan; các giải pháp cần triển khai trong thời gian tới để tăng cường hoạt động quan trắc môi trường tự động thống nhất từ Trung ương đến địa phương.


Hình 2. Đại biểu trao đổi, thảo luận

 Trên cơ sở ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu, Bà Trần Thị Minh Hương đã tổng kết và đề xuất một số công việc trong thời gian tới, bao gồm: tiếp tục chuyển giao phần mềm kết nối, truyền nhận và quản lý dữ liệu quan trắc tự động trên phạm vi toàn quốc; xây dựng trung tâm tích hợp, xử lý thông tin, dữ liệu và điều hành mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia; xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường quốc gia và tăng cường hoạt động quan trắc, xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo ô nhiễm môi trường.

Hình 3. Toàn cảnh hội thảo

Từ Khóa: