Báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia năm 2017 Chuyên đề: Quản lý chất thải

05/01/2019 3:32:58 CH

Thực thi Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 5 năm một lần. Đồng thời, hằng năm lập Báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia.

 
 
 
 
 

Hội thảo “ Đóng góp ý kiến cho báo cáo môi trường quốc gia (Dự thảo số 1)

06/11/2013 10:24:23 CH

Hội thảo đã diễn ra với sự tham gia của hơn 40 đại biểu đến từ các Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường các tỉnh…

 

National state of environment 2007 - Vietnam urban air environment

09/07/2013 3:57:38 CH

The report focuses on a number of large and representative urban areas where air pollution has ben a concern.

 
 

Báo cáo môi trường

19/12/2011 9:47:40 SA

 

Báo cáo quan trắc môi trường Việt Nam (VEM) năm 2002!

20/04/2011 10:56:53 SA

This Monitor consists of six sections. The first four sections describe environmental trends under the Green, Blue, Brown and Global agendas. An analysis of the institutions, legislation and budget is presented in a fifth section; and the Monitor concludes