Khóa đào tạo kiểm định, hiệu chuẩn viên thiết bị đo khí

20/09/2016 11:09:52 SA

Ngày 19 tháng 9 năm 2016, Ban quản lý dự án “Tăng cường thể chế và thực thi” đã khai giảng Khóa đào tạo Kiểm định/ hiệu chuẩn thiết bị đo nồng độ khí SO2, CO2, CO, NOx tại Trung tâm Hội nghị Him Lam, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội (thời gian từ ngày 19/9/2016 đến ngày 25/9/2016).