Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Nghệ An: Đơn vị có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

02/12/2014 11:07:47 SA

Ngày 17/7/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã làm lễ trao Quyết định chứng nhận đơn vị có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định số 27/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

 

Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Nghệ An nâng cao chất lượng thử nghiệm

28/11/2014 4:24:20 CH

Với số hiệu VILAS 551, Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường Nghệ An là một trong những đơn vị đầu tiên ở khu vực Bắc miền Trung hoạt động trong lĩnh vực phân tích môi trường nhận được chứng chỉ hoạt động quan trọng này. Đây là một bước tiến căn bản, đánh dấu sự lớn mạnh về quy mô, chất lượng chuyên môn và năng lực cạnh tranh của đơn vị.

 

VILAS 430 - Những mốc lịch sử hình thành và phát triển

11/10/2013 11:26:08 SA

Phòng Thí nghiệm môi trường mang số hiệu VILAS 430 là một đơn vị trực thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường. Năm 2013, Văn Phòng Công nhân Chất lượng đã đánh giá lại VILAS 430, tiếp tục công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp chuẩn mực ISO/IEC 17025:2005, cấp chứng nhận VILAS cho 45 thông số thuộc lĩnh vực hoá.

 

Danh mục phòng thí nghiệm trong lĩnh vực hóa học

05/05/2012 4:39:50 CH

Danh mục phòng thí nghiệm trong lĩnh vực hóa học

 

Việt Nam có 4 phòng thí nghiệm phát hiện thực phẩm nhiễm phóng xạ

20/04/2011 11:44:49 SA

Ngày 24.3, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) và Cục An toàn phóng xạ - bức xạ (Bộ Khoa học Công nghệ) đã thống nhất về kiểm soát thực phẩm nhập từ Nhật, tránh nguy cơ nhiễm xạ từ đây.