Chỉ định kiểm định phương tiện đo trong quan trắc môi trường

24/10/2015 11:24:36 CH

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1479/QĐ-TĐC về việc Chỉ định tổ chức kiểm định cho Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường thực hiện hoạt động kiểm định đối với 09 PTĐ thuộc lĩnh vực hóa lý (nước, không khí) và khối lượng.

 

Phòng kiểm định/ hiệu chuẩn di động

13/08/2013 4:27:50 CH

Để đáp ứng với xu thế hiện nay, Trung tâm Quan trắc môi trường đã được đầu tư xe kiểm chuẩn chuyên dụng với đầy đủ các thiết bị hiện đại và tiến tiến được lắp đặt trực tiếp trên xe, đảm bảo độ chính xác và an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005.Giải pháp đến tận nơi khách hàng yêu cầu để hiệu chuẩn nhằm cung cấp cho khách hàng một dịch vụ hiệu chuẩn tốt nhất về thời gian cũng như chi phí.

 

Phòng Kiểm định/ hiệu chuẩn cố định

13/08/2013 4:25:58 CH

Hiện tại, chúng tôi phân thành 2 bộ phận kiểm chuẩn các thiết bị quan trắc khí và các thiết bị quan trắc nước với đầy đủ các thiết bị chuẩn đo lường, mẫu chuẩn (khí chuẩn, dung dịch chuẩn), công cụ, dụng cụ, vật tư tiêu hao nhằm duy trì thiết bị chuẩn và điều kiện môi trường hiệu chuẩn.